KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Ukázky našich realizovaných staveb


Naše nejnovější realizace sledujte ZDE:

Podzemní retenční nádrž u sportovního centra v České Třebové

V Bike centru Orlicko/Třebovsko se právě instaluje podzemní retenční nádrž o objemu 160 m3 vystavěná z boxů MEA SP, které po překrytí a svaření silnostěnnou folií tvoří kompaktní podzemní prostor pro akumulaci přívalových dešťových vod.  Následné vsakování zpět do půdy...

číst dále

Monolitické žlaby MEADRAIN DM1000 a 1500 v Sedlčanech

Při právě probíhající rekonstrukci autobusového nádraží v Sedlčanech na benešovsku byly pro odvodnění komunikací použity monolitické žlaby z polymerického betonu DM1000 a DM1500 v celkové délce 250 metrů. Použití žlabů napříč komunikací a podél obrubníků umožňilo optimalizovat...

číst dále

Komplexní řešení dešťových vod z obchodního centra ve Starém Městě

Od projektu po realizaci. Od zachycení a předčištění, až po odvedení a vsakování,  je řešena problematika dešťových vod u právě stavěného obchodného centra v Starém Městě u Uherského Hradiště. Dešťová voda je svedena do 2 vsakovacích galerií o celkovém objemu 300 m3....

číst dále

Monolitické žlaby MEA DM1500 v černé barvě použité při rekonstrukci mostu v Plzni

Polymerbetonové monolitické žlaby DM 1000-15000-2000 se vyrábí standardně v přírodní barvě polymerického betonu nebo, tak jako v případě rekonstrukce Wilsonova mostu, v antracitové barvě. Černá barva v tomto případě byla zvolena nejen pro lepší splynutí s okolní dlažbou, ale...

číst dále

Na trati Vimperk-Lipka se instalovaly lávky a zábradlí z kompozitu

Při porovnání pracnosti v průběhu instalace a náročnosti na údržbu se pro zakrytí 130 metrů dlouhé lávky zvolilo řešení z mřížkových kompozitních roštů. Mřížkové rošty, díky své protiskluzové úpravě a vysoké odolnosti i v mrazech, jsou bezpečnější a bezúdržbové...

číst dále

Zátěžové žlaby MEA EN1000 se právě instalují v autoservisu v Olomouci

Pro odvodnění veškerých zpevněných ploch autoservisu Auto Hégr zvolil investor spolu s projektantem, na základě referencí, vysoce odolný systém MEA EN1000. Komplexní návrh ve spolupráci s odborným projekčním servisem MEA zaručí spolehlivou a dlouhodobou funkci celého systému. Nyní...

číst dále

Při dostavbě základní školy ve Zdicích se právě instalují betonové sklepní světlíky MEA Vector

Dostavba školního areálu ZŠ Žižkova rozšiřuje stávající školní zařízení o nutné prostory. Prosvětlení a provzdušnění sklepních místností je  řešeno betonovými sklepními světlíky MEA Vector.  Vzhledem k vysoké hloubce se použily prvky hluboké 2 m  v různých šířkách...

číst dále

MEA realizuje retenční systém pro Sportovní a víceúčelové centrum v Praze Na Chobotě

Vzhledem k nevýhodným vsakovacím schopnostem půdy nebylo možné využít vsakování do půdy. Proto bylo nutné vytvořit podzemní retenční nádrž, která přívalové deště zadrží a které se postupně vypustí do městské kanalizace.  Přestože celková stavba je v mírném skluzu,...

číst dále

Kompozitní zábradlí a rošty na lávce u suché nádrže Jelení

Diskutabilní projekt suché nádrže Jelení, která doplňuje ostatní vodní díla v regionu, se možná časem naplní vodou. Z počátku má však sloužit jako rezerva v případě nadměrného množství vody. Obslužná lávka, která se nedávno dokončila, je vybavena kompozitním zábradlím...

číst dále

Mostní obrubníkové odvodnění MEA DECK na rekonstrukci Barrandovského mostu v Praze

Nyní probíhá rekontrukce pravé mostovky v délce 285 metrů a na ní termínově navazuje i levá půlka mostu v délce 238 metrů, tedy celkem 523 m. Odvodnění je řešeno průběžným obrubníkovým mostním odvodněním MEA DECK, do kterého je svedena voda z celé šířky vozovky a chodníku....

číst dále

Žlaby MEARIN PLUS 200 odvádějí dešťovou vodu z parkoviště v Písku

V nejnižším místě veřejného parkoviště v ulici Karla Čapka v Písku je právě instalován příčný žlab MEARIN PLUS 200 s litinovým roštem. Použití žlabu výrazně zjednodušilo spádování celé plochy a žlaby odvedou veškerou zachycenou dešťovou vodu přes systémovou vpusť...

číst dále

Téměř 500 bm obrubníkového odvodnění MEA KERB na průtahu v Domažlicích

Právě dokončovaná rekonstrukce vozovky na průtahu silnice I.třídy/22 je odvodněna obrubníkovým odvodněním MEA KERB. Nepříznivé spádové a podzemní podmínky, a také intenzivní provoz neumožňovaly bezproblémové použití klasických silničních vpustí. Proto zde byly navrženy...

číst dále

Monolitické žlaby MEA DM1500 pro odvodnění ploch v areálu v Holýšově

Při rozšíření výrobního závodu v Holýšově bylo třeba pro odvodnění zpěvněných ploch zvolit únosný system s dostatečnou hydraulickou kapacitou. Náročným požadavkům vyhověl celopolymerický monolitický žlab MEA DM1500, který je navržen pro odolnost na zatížení D400-F900...

číst dále

Použití kompozitích desek místo betonových panelů při výstavbě pěší lávky v Žilině

Při návrhu nové pěší lávky v Žilině se původně zvažovalo použití betonových panelů. Po zvážení všech možností se poté zvolilo řešení s kompozitními plnými kryty výšky 50 mm. Ušetřilo se tak na hmotnosti několik desítek tun a tento parametr se promítl také na efektivnějším...

číst dále

Odvodnění zpevněných ploch u sportovního centra Na Chobotě v Praze se realizuje žlaby MEA SV2000

Právě probíhá výstavba multifunkčního sportovního centra Na Chobotě, kde kromě sportovní haly nebo posilovny bude také bazén pro širší veřejnost. Zpěvněné plochy s parkovištěm a pro zásobování jsou odvodněny podélnými žlaby MEA SV2000 s litinovým roštem D400 kN. Podélný...

číst dále

Anglické dvorky MEA MULTINORM prosvětlí suterénní prostory BD Cikánka v Radotíně

Při právě probíhající nové výstavbě bytových domů, na místě bývalého zámečku v Radotíně Na Cíkánce, jsou instalovány anglické dvorky MEA MULTINORM. Přes 20 oken umístěných částečně pod úrovní terénu mají dostatečné světlo a větrání zajištěné pomocí sklepních...

číst dále

Výrobní areál v obci Čím kompletně odvodněn s žlaby MEA

Při stavbě areálu se řešilo odvodnění zpěvněných ploch, kde byl instalován systém MEARIN PLUS 150, a příjezdových cest s monolitickým žlabem DM2000. Žlaby usnaďňují spádování ploch, samotnou pokládku a také komfort při parkování. Veškerá dešťová voda byla nakonec svedena...

číst dále

Parkoviště v Plané před areálem Madeta odvodňují žlaby MEARIN Expert 200

Při právě probíhající rekontrukci parkoviště v Plané nad Lužnicí jsou instalovány žlaby Mearin Expert 200, které mají dostačnou kapacitu na odvod veškeré dešťové vody z plochy. Díky tělu z kompozitního materálu SMC mají tyto žlaby, společně s litinovým roštem, vysokou odolnost...

číst dále

Montáž anglických dvorků MEA Multinorm v Hořovicích

I přes zimní počasí probíhají stavební práce v plném proudu. Nyní se také instalují anglické dvorky MEA Multinorm na bytovém domě v Hořovicích. Anglické dvorky jsou včetně výškového nástavce, který umožňuje instalaci v různých výškách. Na jaře uvedeme na trh novou, zcela...

číst dále

Instalujeme retenční nádrž v průmyslovém areálu na Turnovsku

Při rozšíření průmyslového areálu v lokalitě Turnov-Vesecko právě instalujeme retenční galerii o objemu 215 m3. Galerie je sestavena z retenčních bloků o celkovém rozměru 10 x 22 x 1,0 m a vodotěsně uzavřená folií svařovanou na místě. Optimální výška galerie v poměru k...

číst dále

Parkovací žlaby MEA PG3000 nyní instalujeme v bytovém domě na Praze 15

Při výstavbě bytových domů "Javorová čtvrť" na Praze 15 jsou jejich součástí také 3 podzemní podlaží garáží. Pro zachycení úkapů z aut po dešti nebo z tajícího sněhu jsou parkovací plochy odvodněny nízkými odpařovacími žlaby PG 3000 s výškou 50 mm  a v patrech s omezenou...

číst dále

Předchozí stránka / Další stránka (1/5)
Modul: Realizace - výpis všech